tree

Voel je je eenzaam, somber, lusteloos, angstig, of heb je een burn out, een laag zelfbeeld, teveel stress, kan je moeilijk grenzen stellen,…

Door middel van gesprekken gaan we samen op zoek naar jouw hulpvraag, en zoeken we samen naar haalbare oplossingen. We bekijken de  moeilijkheden, maar ook naar de pluspunten in je relatie, werk of studies, vriendschappen, gezin, gedachten,.. We gaan samen aan de slag om iets in beweging te zetten en/of terug in evenwicht te komen. Vaak zijn dit hele kleine veranderingen, die na een tijdje wel veel effect kunnen teweegbrengen.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek: ik beluister jouw hulpvraag en ik leg mijn manier van werken uit. We bekijken allebei of deze samenwerking haalbaar is, en spreken dan (al dan niet) af hoe vaak we zullen samenkomen.

De totale duur van de psychotherapie is zeer verschillend naargelang de problematiek en is moeilijk te voorspellen. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om jezelf, je gedrag, gedachten, relaties en gevoelens onder de loep te nemen en deze te bespreken. De duur, frequentie en het beëindigen van de psychotherapie bespreken we in onderling overleg.

Ook gezinnen die problemen ervaren en ouders met opvoedingsvragen kunnen bij mij terecht. Wacht niet te lang om een afspraak te maken, als je snel aan de alarmbel trekt, is de kans groter dat je makkelijker een uitweg vindt. Maar ook zaken die al heel lang geleden gebeurd zijn, kunnen nog steeds effect hebben op je huidig leven.