Psychotherapie voor jongeren (18+), volwassenen, ouderen en gezinnen:

Studie- en werkgerelateerde problemen: faalangst, uitstelgedrg, niet kunnen concentreren, burn out, verminderde motivatie, te hoge werkdruk,..

Sociaal-emotionele problemen: heb je weinig vrienden, voel je je eenzaam, word je gepest, voel je je angstig of depressief?

Laag zelfwaarde gevoel: voel je je minder dan anderen, durf je bepaalde dingen niet doen, ben je vaak jaloers, niet assertief genoeg?

Rouwverwerking: verlies van een belangrijke persoon, ziekte, scheiding,..

Gezins- en opvoedingsproblemen: veel conflicten thuis, nieuw samengestelde gezinnen, gedragsproblemen, opvoedingsvragen

Wanneer niet: verslavingsproblematiek, psychose